O programu ESET Endpoint Security

U ovom se prozoru navode detalji o instaliranoj verziji programa ESET Endpoint Security, vašem operacijskom sustavu i resursima sustava. Kliknite Instalirane komponente da biste vidjeli informacije o popisu instaliranih modula programa.

ABOUT

Informacije o modulima možete kopirati u međuspremnik klikom na Kopiraj. To može biti korisno prilikom rješavanja problema ili kontaktiranja tehničke podrške.