Konfiguriranje mirrora

ESET Endpoint Security može se konfigurirati za pohranu kopija datoteka s aktualizacijom virusnih potpisa i distribuciju aktualizacija na druge radne stanice na kojima su pokrenuti programi ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus.

Konfiguriranje programa ESET Endpoint Security kao mirror servera za aktualizacije putem internog HTTP servera

Pritisnite F5 da biste pristupili naprednom podešavanju i mogućnostima izbornika Aktualizacija > Osnovno. Mogućnost Aktualizacijski server uvijek mora biti postavljena na AUTOMATSKI ODABIR. Odaberite Stvori aktualizacijski mirror i Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera u izborniku Napredno podešavanje > Osnovno > Mirror.

Konfiguriranje mirror poslužitelja za aktualizacije putem zajedničke mrežne mape

Stvorite zajedničku mapu na lokalnom ili mrežnom uređaju. Mapa mora biti dostupna za čitanje svim korisnicima koji koriste sigurnosna rješenja tvrtke ESET i slobodna za pisanje s lokalnog SISTEMSKOG računa. Aktivirajte mogućnost Stvori aktualizacijski mirror pod Napredno podešavanje > Osnovno > Mirror. Potražite i odaberite stvorenu zajedničku mapu.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako aktualizaciju ne želite izvršavati putem internog HTTP servera, deaktivirajte mogućnost Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera.