ESET Remote Administrator Server

ESET Remote Administrator server primarna je komponenta programa ESET Remote Administrator. To je izvršna aplikacija koja obrađuje sve podatke primljene od klijenata koji se spajaju na server (preko ERA agenta). ERA agent olakšava komunikaciju između klijenta i servera. Podaci (dnevnici klijenata, konfiguracije, replikacije agenta itd.) pohranjuju se u bazu podataka. ERA serveru za pravilnu obradu podataka potrebna je stabilna veza s bazom podataka servera. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučujemo instalaciju ERA servera i baze podataka na zasebne servere. Računalo na kojem je instaliran ERA server mora biti konfigurirano tako da prihvaća sve Agent/Proxy/RD Sensor veze potvrđene pomoću certifikata. Nakon instalacije možete otvoriti ERA web konzolu koja je povezana s ERA serverom (kao što možete vidjeti na dijagramu). Prilikom upravljanja sigurnosnim rješenjima tvrtke ESET na mreži sve se operacije ERA servera izvode s web konzole.