Naredbeni redak

Modul za antivirusnu zaštitu programa ESET Endpoint Security moguće je pokrenuti iz naredbenog retka – ručno (pomoću naredbe "ecls") ili pomoću skupne datoteke ("bat"). Korištenje ESET skenera iz naredbenog retka:

ecls [MOGUĆNOSTI..] DATOTEKE..

Kada se skeniranje na zahtjev pokreće iz naredbenog retka, potrebno je koristiti sljedeće parametre:

Mogućnosti

/base-dir=MAPA

učitaj module iz MAPE

/quar-dir=MAPA

MAPA karantene

/exclude=MASKA

izuzmi iz skeniranja datoteke koje odgovaraju MASKI

/subdir

skeniraj podmape (standardno)

/no-subdir

ne skeniraj podmape

/max-subdir-level=RAZINA

maksimalna podrazina mapa unutar mapa za skeniranje

/symlink

slijedi simboličke veze (standardno)

/no-symlink

preskoči simboličke veze

/ads

skeniraj ADS-ove (standardno)

/no-ads

ne skeniraj ADS-ove

/log-file=DATOTEKA

zapiši izlaz u DATOTEKU

/log-rewrite

prebriši izlaznu datoteku (standardno – dopuni)

/log-console

zapiši izlaz u konzolu (standardno)

/no-log-console

ne zapisuj izlaz u konzolu

/log-all

zapiši i čiste datoteke

/no-log-all

ne zapisuj čiste datoteke (standardno)

/aind

prikaži indikator aktivnosti

/auto

automatski skeniraj i očisti sve lokalne diskove

Mogućnosti skenera

/files

skeniraj datoteke (standardno)

/no-files

ne skeniraj datoteke

/memory

skeniraj memoriju

/boots

skeniraj boot sektore

/no-boots

ne skeniraj boot sektore (standardno)

/arch

skeniraj arhive (standardno)

/no-arch

ne skeniraj arhive

/max-obj-size=VELIČINA

skeniraj samo datoteke manje od VELIČINE u megabajtima (standardno 0 = neograničeno)

/max-arch-level=RAZINA

maksimalna podrazina arhiva unutar arhiva (ugniježđene arhive) za skeniranje

/scan-timeout=OGRANIČENJE

skeniraj arhive najviše do OGRANIČENJA u sekundama

/max-arch-size=VELIČINA

skeniraj samo datoteke u arhivi ako su manje od VELIČINE (standardno 0 = neograničeno)

/max-sfx-size=VELIČINA

skeniraj samo datoteke u samoraspakirajućim arhivama ako su manje od VELIČINE u megabajtima (standardno 0 = neograničeno)

/mail

skeniraj datoteke e-pošte (standardno)

/no-mail

ne skeniraj datoteke e-pošte

/mailbox

skeniraj poštanske sandučiće (standardno)

/no-mailbox

ne skeniraj poštanske sandučiće

/sfx

skeniraj samoraspakirajuće arhive (standardno)

/no-sfx

ne skeniraj samoraspakirajuće arhive

/rtp

skeniraj runtime arhivatore (standardno)

/no-rtp

ne skeniraj runtime arhivatore

/unsafe

skeniraj potencijalno nesigurne aplikacije

/no-unsafe

ne skeniraj potencijalno nesigurne aplikacije (standardno)

/unwanted

skeniraj potencijalno neželjene aplikacije

/no-unwanted

ne skeniraj potencijalno neželjene aplikacije (standardno)

/suspicious

skeniraj sumnjive aplikacije (standardno)

/no-suspicious

ne skeniraj sumnjive aplikacije

/pattern

koristi potpise (standardno)

/no-pattern

ne koristi potpise

/heur

aktiviraj heuristiku (standardno)

/no-heur

deaktiviraj heuristiku

/adv-heur

aktiviraj naprednu heuristiku (standardno)

/no-adv-heur

deaktiviraj naprednu heuristiku

/ext=EKSTENZIJE

skeniraj samo EKSTENZIJE razgraničene dvotočkom

/ext-exclude=EKSTENZIJE

izuzmi iz skeniranja EKSTENZIJE razgraničene dvotočkom

/clean-mode=NAČIN

koristi NAČIN čišćenja za zaražene objekte
 

Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

none (ništa) – automatsko čišćenje neće se izvršiti.
standard (standardno) – ecls.exe automatski će pokušati očistiti ili izbrisati zaražene datoteke.
strict (strogo) – ecls.exe automatski će pokušati očistiti ili izbrisati zaražene datoteke bez intervencije korisnika (neće se prikazati odzivnik prije brisanja datoteka).
rigorous (rigorozno) – ecls.exe izbrisat će datoteke bez pokušaja čišćenja, neovisno o tome o kakvim se datotekama radi.
delete (brisanje) – ecls.exe izbrisat će datoteke bez pokušaja čišćenja, ali neće izbrisati osjetljive datoteke poput onih sustava Windows.

/quarantine

kopiraj zaražene datoteke (ako su očišćene) u karantenu

(dopunjuje akciju koja se izvršava prilikom čišćenja)

/no-quarantine

ne kopiraj zaražene datoteke u karantenu

Općenite mogućnosti:

/help

prikaži pomoć i izađi

/version

prikaži informacije o verziji i izađi

/preserve-time

sačuvaj vremensku oznaku zadnjeg pristupa

Izlazni kodovi

0

nisu pronađene prijetnje

1

prijetnje su pronađene i očišćene

10

neke datoteke nisu se mogle skenirati (možda su prijetnje)

50

pronađena je prijetnja

100

pogreška

icon_details_hoverNAPOMENA

Izlazni kodovi veći od 100 znače da datoteka nije skenirana pa bi stoga mogla biti zaražena.