Spouštění servisních skriptů

Označte všechny požadované položky, poté skript uložte a zavřete. Spusťte změněný skript přímo z hlavního okna programu ESET SysInspector vybráním možnosti Spustit servisní skript z menu Soubor. Když otevřete skript, program zobrazí následující upozornění: Opravdu chcete spustit Servisní skript "%Scriptname%"? Po potvrzení této akce se může objevit další upozornění s informací, že servisní skript, který se pokoušíte spustit, nebyl podepsán. Klikněte na Spustit pro spuštění skriptu.

Zobrazí se dialogové okno s informací o úspěšném provedení skriptu.

Pokud byl skript zpracován pouze z části, objeví se dialogové okno s následující zprávou: Servisní skript byl spuštěn pouze částečně. Chcete zobrazit chybové hlášení? Klikněte na Ano pro zobrazení úplného chybového protokolu se seznamem operací, které nebyly provedeny.

Pokud nebyl skript rozpoznán, zobrazí se dialogové okno s následující zprávou: Vybraný Servisní skript není podepsán. Spuštění nepodepsaných a neznámých skriptů může vážně poškodit vaše data v počítači. Jste si jisti, že chcete Spustit skript a provést akci? Toto může být způsobeno nesrovnalostmi ve skriptu (poškozená hlavička, poškozený nadpis sekce, chybějící prázdný řádek mezi dvěma sekcemi atd.). V takovém případě znovu otevřete servisní skript a opravte chyby nebo vytvořte skript nový.