Porovnání

Funkce porovnání umožňuje porovnat dva stávající protokoly. Výstupem této funkce je sada záznamů, které nejsou společné pro oba protokoly. To je vhodné ve chvíli, kdy chcete sledovat změny v systému a užitečné také při detekci škodlivého programu.

Po spuštění programu ESET SysInspector se vytvoří nový protokol a zobrazí v novém okně. Pro otevření již existujícího protokolu použijte menu Soubor > Otevřít protokol. V hlavním okně programu se vždy zobrazí zároveň pouze jeden protokol.

Pokud porovnáváte dva protokoly, princip spočívá v tom, že porovnáváte právě aktivní protokol s protokolem uloženým v souboru. Pro porovnání protokolů klikněte na Soubor > Porovnat protokoly a vyberte Vybrat soubor. Vybraný protokol bude porovnán s aktivním v hlavním okně programu. Výsledný tzv. srovnávací protokol zobrazí pouze rozdíly mezi těmito dvěma protokoly.

Poznámka: V případě, že porovnáváte dva protokoly, kliknutím na Soubor > Uložit protokol uložíte oba soubory jako ZIP archiv. Pokud později tento archiv otevřete, protokoly v něm obsažené, budou automaticky porovnány.

Vedle zobrazených položek ESET SysInspector zobrazuje symboly identifikující rozdíly mezi porovnávanými protokoly.

Význam jednotlivých symbolů:

SINSP_COMP_ICONS_ADDED nová hodnota, nebyla přítomna v předchozím protokolu
SINSP_COMP_ICONS_ADDED_IN_BRANCH sekce se stromovou strukturou obsahuje nové hodnoty
SINSP_COMP_ICONS_REMOVED odebraná hodnota, přítomna pouze v předchozím protokolu
SINSP_COMP_ICONS_REMOVED_IN_BRANCH sekce se stromovou strukturou obsahuje odebrané hodnoty
SINSP_COMP_ICONS_REPLACED hodnota/soubor byly změněny
SINSP_COMP_ICONS_REPLACED_IN_BRANCH sekce se stromovou strukturou obsahuje změněné hodnoty/soubory
SINSP_COMP_ICONS_GOT_LOWER úroveň rizika klesla/byla vyšší v předchozím protokolu
SINSP_COMP_ICONS_GOT_HIGHER úroveň rizika vzrostla/byla nižší v předchozím protokolu

Vysvětlující sekce v levém dolním rohu popisuje všechny symboly a také zobrazuje názvy protokolů, které jsou porovnávány.

SINSP_COMP_BAR

Kterýkoli srovnávací protokol může být uložen do souboru a kdykoliv později otevřen.

Příklad

Vygenerujte a uložte protokol, který zaznamená původní informace o systému do souboru puvodni.xml. Poté, co budou provedeny změny v systému otevřete ESET SysInspector a vygenerujte nový protokol, který uložte do souboru aktualni.xml.

Pro zjištění změn mezi těmito dvěma protokoly klikněte na Soubor > Porovnat protokoly. Program vytvoří srovnávací protokol a zobrazí rozdíly mezi protokoly.

Stejného výsledku dosáhnete, pokud zadáte následující příkaz do příkazového řádku:

SysIsnpector.exe aktualni.xml puvodni.xml