Výběr akce

Vybráním jakéhokoli režimu filtrování se povolí komunikace dané aplikace nebo zařízení. Množství povolovacích pravidel, které se vytvoří, závisí na vybraném režimu filtrování.

Smart filtrování (doporučeno) – povolena bude veškerá dříve zablokovaná komunikace a podobná komunikace. Průvodce kromě povolovacích pravidel na již zablokovanou komunikaci vytvoří také sadu obecných pravidel, které zajistí, aby nedošlo v budoucnu k zablokování podobné komunikace.

 

Povolit zablokovanou komunikaci – vytvoří se úzce specifikovaná sada pravidel, které povolí pouze dříve zablokovanou komunikaci.

 

Povolit veškerou komunikaci – povolena bude veškerá komunikace.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Další pro vytvoření sady povolovacích pravidel.