Řešení problémů

Pro kontaktování technické podpory přejděte v hlavním menu programu na záložku Nápověda a podpora, kde klikněte v sekci Technická podpora na možnost Vytvořit dotaz na technickou podporu. Před tím, než se zobrazí webový formulář, se rozhodněte, zda chcete odeslat také informace o nastavení produktu a operačním systému. Odesláním dat urychlí řešení vašeho problému, doporučujeme tedy data odeslat.

Po zobrazení webového formuláře nejprve prvním vyplňte kontaktní informace jako je jméno, příjmení a především správně zadejte e-mailovou adresu. Tyto údaje slouží pro identifikaci zákazníka a pro zpětný kontakt pracovníky technické podpory. Dále v sekci Typ případu vyberte oblast, které se daný problém týká (například antivirus, firewall, infiltrace apod.). Následuje Předmět zprávy, kde stručně popište problém. V dolní části okna se nachází textové pole Popis, ve kterém podrobně specifikujte svůj dotaz nebo problém. Kliknutím na tlačítko Přiložit soubor můžete přidat například snímek obrazovky. Na závěr formulář odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat.