Přidání úlohy – týdně

Úloha bude prováděna opakovaně ve stanovený den a čas.