ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikace, která slouží k získání podrobných informací o systému zahrnující seznam nainstalovaných ovladačů a programů, síťových připojeních a důležitých údajů z registru. Tyto informace mohou být užitečné při zjišťování příčiny podezřelého chování systému ať už vlivem nekompatibility software/hardware nebo infekce škodlivého kódu.

V okně SysInspector se nachází informace o vytvořených protokolech:

Čas – čas vytvoření,
Komentář – stručný komentář k vytvořenému záznamu,
Uživatel – jméno uživatele, který vytvořil záznam,
Stav – stav vytvoření.

Dostupné jsou následující akce:

Otevřít – zobrazí vytvořený záznam. Případně klikněte pravým tlačítkem na vybraný záznam a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit.
Porovnat – porovná dva vytvořené záznamy,
Přidat – vytvoří nový záznam. Vyčkejte na dokončení protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí Vytvořeno),
Odstranitodebere záznam ze seznamu.

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní záznam jsou kromě výše uvedených dostupné další možnosti:

Zobrazit – otevře vybraný protokol v ESET SysInspector (stejné jako dvojklik na vybraný záznam),
Porovnat – porovná dva vytvořené záznamy,
Vytvořit... – vytvoří nový záznam. Vyčkejte na dokončení protokolu ESET SysInspector (po dokončení se ve sloupci Stav zobrazí Vytvořeno),
Odstranit – odstraní vybraný záznam,
Odstranit vše – vymaže všechny záznamy,
Exportovat... – uloží záznamy do .XML souboru nebo do zazipovaného .XML souboru.