Seznam dočasně blokovaných IP adres

V tomto dialogovém okně naleznete seznam IP adres, ze kterých byly vedeny útoky, a proto byla komunikace z těchto adres dočasně zablokována.

Sloupce

IP adresa –  zablokovaná IP adresa.

Důvod blokování – typ útoku, kterému bylo zabráněno (například skenování portů).

Čas vypršení – doba, na jak dlouho bude komunikace z dané adresy blokována.

Ovládací prvky

Odstranit – odebere ze seznamu dočasně blokovanou IP adresu.

Odstranit vše – odebere ze seznamu všechny dočasně blokované IP adresy.

Přidat výjimku – přidá pro definovanou IP adresu výjimku do Personálního firewallu, aby nedocházelo k jejímu blokování.