Ikona v oznamovací oblasti

Nejdůležitější možnosti a funkce programu jsou dostupné přímo ze systémové oznamovací oblasti. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu programu TRAY_ICON.

MENU

Blokovat veškerou komunikaci – Personální firewall zablokuje veškerou odchozí a příchozí komunikaci v rámci sítě a internetu.

Dočasně vypnout ochranu – zobrazí potvrzovací dialog, pomocí kterého vypnete Antivirovou a antispywarovou ochranu – ta chrání systém proti škodlivým útokům tím, že kontroluje soubory, e-maily a komunikaci prostřednictvím internetu.

MENU_DISABLE

V rozbalovacím menu Časový interval můžete nastavit dobu, po kterou budou všechny součásti ochrany vypnuty.

Dočasně vypnout firewall – přepne firewall do neaktivního režimu. Pro více informací přejděte do kapitoly Síť.

Blokovat veškerou komunikaci – zablokuje veškerou síťovou komunikaci. Pro obnovení komunikace klikněte na Povolit veškerou komunikaci.

Rozšířená nastavení – po kliknutí se zobrazí Rozšířené nastavení programu. Jiný způsob, jak otevřít toto okno je stisknout klávesu F5 v hlavním okně programu nebo kliknout na Nastavení > Rozšířené nastavení.

Protokolyprotokoly obsahují informace o všech systémových událostech a poskytují přehled o nalezených hrozbách.

Skrýt ESET Endpoint Security – skryje všechna otevřená okna ESET Endpoint Security.

Obnovit rozmístění oken – obnoví přednastavenou velikost a pozici okna ESET Endpoint Security na obrazovce.

Aktualizace virové databáze – spustí se aktualizace virové databáze pro zajištění maximální ochrany před škodlivým kódem.

O programu – poskytuje informace o systému, instalovaném programu ESET Endpoint Security a všech jeho programovaných modulech. Také zde naleznete datum platnosti licence. Ve spodní části okna se nachází informace o operačním systému a systémových prostředcích.