Filtrování protokolu

Protokoly obsahují informace o důležitých systémových událostech. Prostřednictvím funkce filtrování můžete zobrazit pouze události určitého druhu. Vyberte požadovaný typ záznamu a klikněte na tlačítko OK.

Nejpoužívanější typy záznamů:

Diagnostické obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,
Informační obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy,
Varování obsahují varovné zprávy a kritické chyby,
Chyby obsahují chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritické chyby,
Kritické chybyobsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany, Personálního firewallu, atd...).

Všechny typy záznamů – vyberete všechny typy záznamů.

Používat Smart filtrovánífiltrování přednastavené společností ESET (doporučeno). Pro předejití nejasnostem nejsou zobrazovány vybrané nedůležité události.