ESET Log Collector

ESET Log Collector je nástroj, který automaticky sesbírá informace a protokoly z počítače za účelem urychlení řešení problému s technickou podporou ESET.

Přístup ke stažení nástroje ESET Log Collector získáte po kliknutí v hlavním okně programu na záložku Nápověda a podpora > ESET Log Collector.

MONITOR_ORANGE Důležité

Nástroj je nutné spustit jako administrátor. V opačném případě nebudou sesbírána všechna data. ESET Log Collector není funkční v nouzovém režimu.

ESET_LOG_COLLECTOR

V závislosti na tom, jaká data chcete sesbírat, zaškrtněte odpovídající pole. Pokud si nejste jisti jaké protokoly sesbírat, ponechte zaškrtnuta všechna pole, která jsou standardně vybrána. Dále můžete vybrat složku, do které chcete výsledný archiv s protokoly uložit. Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko Sesbírat.

O průběhu sběru dat budete informováni v dolní části okna. O úspěšném dokončení akce budete informování dialogovým oknem a v definované složce naleznete výsledný archiv (například ees_logs.zip).

Pro více informací o nástroji ESET Log Collector a přehledu souborů, které ESET Log Collector sbírá přejděte do ESET Databáze znalostí.