Nastavení zóny

Název – jméno skupiny vzdálených počítačů.

Popis – obecný popis zóny.

Vzdálená adresa počítače (IPv4, IPv6, rozsah, podsíť) – umožní přidat vzdálenou adresu, rozsah adres nebo podsíť.