Zjištěno připojení do nové sítě

V případě detekce připojení do nové sítě můžete vybrat úroveň ochrany. Dané nastavení bude použito pro připojení ke všem vzdáleným počítačům z této sítě. K dispozici jsou dva stupně ochrany.

Veřejná síť – k počítači nebude možné přistupovat ze vzdálených zdrojů a nebude pro ně vůbec viditelný. Nastavení tohoto typu ochrany je vhodné použít pro bezdrátové sítě. Sdílení je deaktivováno.
Domácí nebo firemní síťpočítač je viditelný ze sítě a vzdálená strana může přistupovat k jeho zdrojům. Sdílení je povoleno. Toto nastavení je doporučeno pro lokální sítě.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Zobrazování tohoto dialogu můžete zakázat vybráním možnosti Automaticky označit nové sítě jako veřejné, případně v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Personální firewall > Známé sítě aktivujte možnost Nedotazovat se na typ ochrany nové sítě a automaticky označit nové sítě jako veřejné.