Identifikace sítě

DIALOG_EPFW_AUTH_LOCAL_SETTINGS

Princip fungování identifikace sítě je blíže vysvětlen v kapitole Editor známých sítí.