Aktualizace programových komponent

Aktualizace programových komponent (PCU) přináší do programu nové funkce nebo vylepšuje stávající z předchozích verzí.

K dispozici je nová aktualizace programových komponent a program zobrazil dialogové okno s nabídkou na jejich aktualizaci. Instalace nových programových komponent obvykle vyžaduje restart počítače. Více informací naleznete v kapitole Režim aktualizace.