Mirror

ESET Endpoint Security umožňuje vytvářet kopie aktualizací, z níž lze pak aktualizovat další stanice v lokální síti. Vytváření kopií aktualizačních souboru je výhodné použít zejména ve velkých sítích, kde by aktualizace každé jedné stanice z Internetu způsobovala velký přenos dat a vytížení linek. Proto je doporučeno aktualizovat z internetu pouze jednoho klienta v síti a následně aktualizaci zpřístupnit pomocí tzv. mirroru (zrcadla) ostatním klientům v lokální síti. Aktualizace stanic z mirroru zajistí snížení zátěž na připojení k internetu.

Možnosti konfigurace lokálního mirroru naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Aktualizace > Profily > Mirror.

hmtoggle_plus1Vytvářet kopie aktualizací

Pro aktivaci funkce mirror vyberte v nastavení možnost Vytvářet kopie aktualizací. Zároveň tím zpřístupníte další nastavení mirroru jako je způsob přístupu k aktualizačním souborům a místo pro jejich uložení.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Přístup k aktualizačním souborům

Poskytovat aktualizační soubory pomocí interního HTTP serveru – po aktivování začne program poskytovat aktualizační soubory pomocí interního HTTP serveru, kdy není nutné nastavovat uživatelské jméno a heslo pro autentifikaci.

icon_details_hover Poznámka:

HTTP server pro svůj běh vyžaduje Windows XP SP2 a novější.

Možnosti zpřístupnění mirroru jsou podrobněji vysvětleny v kapitole Způsoby zpřístupnění mirroru. Obecně existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, a to buď prostřednictvím sdílené složky, nebo zpřístupněním aktualizací prostřednictvím interního HTTP serveru
Složka pro ukládání aktualizačních souborů – aktualizační soubory se standardně ukládají do složky C:\ProgramData\ESET\ESET File Security\mirror. Pokud chcete soubory ukládat do jiné složky, klikněte na Změnit a vyberte lokální nebo síťovou složku. Pokud je pro přístup do složky vyžadována autentifikace, musíte definovat Uživatelské jméno a Heslo. Pokud se požadovaná složka nachází na síťovém umístění, které pohání operační systém řady NT, musí mít uživatel, pod kterým se připojujete, oprávnění pro zápis do definovaného umístění. Uživatelské jméno zadávejte ve formátu Doména/Uživatel nebo Pracovní skupina/Uživatel a nezapomeňte vyplnit heslo.
Soubory – při konfiguraci mirroru můžete vybrat jazykovou verzi aktualizací, kterou chcete stahovat. Výběr jazyku musí podporovat server, ze kterého aktualizace stahujete.
hmtoggle_plus1HTTP server
Port serveru – standardně server běží na portu 2221.
Autentifikace – definuje režim autentifikace používaný pro přístup k aktualizačním souborům. K dispozici jsou následující možnosti: Žádná, Základní, NTLM. Vybráním možnosti Základní zajistíte, že uživatelské jméno a heslo bude šifrováno jednoduchou metodou kódování base64. Možnost NTLM zajistí bezpečné zakódování uživatelského jména a hesla. Pro autentifikaci se používají uživatelé vytvoření na stanici poskytující kopie aktualizací. Přednastavená možnost Žádná zpřístupní kopie aktualizací bez nutnosti autentifikace.

SSL pro HTTP server

Pro běh HTTP serveru s HTTPS (SSL) podporou vyberte vlastní Soubor obsahující řetězec certifikátů nebo vygenerujte certifikát podepsán sám sebou. K dispozici jsou následující typy certifikátu:  ASN, PEM a PFX. Pro zvýšení bezpečnosti můžete použít zabezpečený HTTPS protokol pro stahovací kopií aktualizačních souborů. V takovém případě je téměř nemožné zjistit přenášená data a použité přístupové údaje.
Jako typ soukromého klíče je standardně vybrána možnost Integrovaný (proto je možnost vybrat soubor obsahující soukromý klíč standardně nedostupná), a znamená to, že soukromý klíč je součástí souboru s řetězcem certifikátů.
hmtoggle_plus1Pro připojení do LAN vystupovat jako
Typ lokálního uživatele – k dispozici jsou možnosti Systémový účet (standardně), Aktuálně přihlášený uživatel a Definovaný uživatel. Uživatelské jméno a heslo je nepovinné. Pro více informací přejděte do kapitoly Pro připojení do LAN vystupovat jako.
V případě, že po vytvoření připojení a stažení aktualizace zůstávají připojení aktivní, doporučujeme zapnout možnost Po dokončení aktualizace se odpojit ze serveru.
hmtoggle_plus1Aktualizace programových komponent
Automaticky aktualizovat programové komponenty – přináší do programu nové funkce, nebo upravuje již existující z předchozích verzích. Může probíhat automaticky bez zásahu a potvrzení uživatele, nebo s potvrzením. Instalace nových programových komponent obvykle vyžaduje restart počítače.
Aktualizovat programové komponenty – po kliknutí aktualizuje programové komponenty na nejnovější verzi.