Volitelná kontrola počítače

V této části můžete specifikovat parametry ruční kontroly počítače.

Aktivní profil – určuje název profilu, jehož nastavení se použijí při kontrole počítače. Nový profil můžete vytvořit po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Seznam profilů.

Cíle kontroly – po kliknutí na tlačítko Změnit se zobrazí dialog s možností výběru souborů a složek, které mají být při použití daného profilu kontrolovány.

Cíle kontroly slouží k výběru objektů (operační paměť, jednotky, sektory, soubory a složky), které mají být zkontrolovány. Cíl vyberte ve stromové struktuře, která zobrazuje seznam dostupných zařízení v počítači. Rozbalovací menu Cíle kontroly umožňuje vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

Podle nastavení profilu – vybere cíle nastavené ve vybraném profilu kontroly.
Výměnné disky – vybere diskety, USB flash disky, CD/DVD.
Lokální disky - vybere lokální pevné disky v počítači.
Síťové disky – vybere namapované síťové disky.
Bez výběru zruší výběr cílů.

Parametry skenovacího jádra ThreatSense – detailnější nastavení kontroly, jako např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a jiné. Dostupné možnosti zobrazíte po kliknutí na tuto záložku.