Uložení nastavení

Tato chyba značí, že nastavení nebylo správně uloženo z důvodu chyby.

Obvykle to znamená, že se uživatel s nedostatečným oprávněním pokoušel měnit nastavení programu. Pro provedení změn je potřeba kontaktovat systémového administrátora.

Druhým nejčastějším důvodem této chyby je, že program již delší dobu nepracuje správně, je poškozen a potřebuje přeinstalovat.