Výměnná média

ESET Endpoint Security dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD/DVD/USB/...) po jejich připojení/vložení do počítače. Tuto funkci můžete využít pro zvýšení zabezpečení, kdy chcete zabránit uživatelům v připojování médií s infikovaným obsahem.

Akce po vložení výměnného média – vyberte výchozí akci, kterou chcete provést při vložení výměnného média (CD/DVD/USB) do počítače. K dispozici jsou následující akce:

Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a nezobrazí se okno s možností výběru akce.
Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí volitelná kontra obsahu.
Zobrazit možnosti kontroly – zobrazí uživateli okno s možností výběru akce.

Pokud vyberete Zobrazit možnosti kontroly, po připojení média se zobrazí upozornění s výběrem akcí:

AMON

Zkontrolovat nyní – spustí se ruční kontrola výměnného média,

Zkontrolovat později – neprovede se žádná akce a okno Detekováno nové zařízení se zavře,

Nastavení... – otevře nastavení výměnných médií.

Kromě toho ESET Endpoint Security disponuje pokročilými funkcemi pro správu zařízení, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.