Přidání pravidla

Pomocí tohoto dialogového okna můžete vytvářet nová a upravovat stávající pravidla filtrování obsahu webu.

CONFIG_PARENTAL_RULE_EDIT_DLG

Do pole Název zadejte popis pravidla. Pomocí možnosti Zapnuto dané pravidlo zapnete nebo vypnete. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Typ akce

Akce na základě URL – přístup na konkrétní stránku. Do pole URL zadejte požadovanou adresu.
Akce na základě kategorie – po vybrání této možnosti bude dostupné kontextové menu s výběrem kategorie.

V seznamech URL adres není možné používat zástupné znaky * a ?. Adresy s více TLD musíte zadat do ručně (stranka.com, stranka.sk, apod.). Pokud vložíte adresu domény do seznamu, veškerý obsah nacházející se na této doméně a všechny její subdomény (například sub.stranka.com) budou blokovány nebo povoleny na základě definované akce.

Akce

Povolit – přístup k URL adrese/kategorii bude povolen
Blokovat – zablokuje přístup k URL adrese/kategorii
Upozornit – upozornit při přístupu k URL adrese/kategorii

URL nebo Skupina URL – URL adresa nebo skupina adres, na kterou se použije definované pravidlo.

Zaznamenávat od úrovně:

Vždy – do protokolu se zaznamená veškerá komunikace.
Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů.
Informační – do protokolu se zaznamenají informativní zprávy.
Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby a varování.
Žádné – nezaznamenají se žádné informace.

icon_details_hoverPoznámka:

Úroveň protokolování můžete nastavit jednotlivě pro každý seznam. Do ESET Remote Administrator se budou odesílat události s úrovní Varování.

Seznam uživatelů

Přidat – zobrazí dialogové okno Seznam uživatelů nebo skupin, pomocí kterého definujete uživatele, pro něž bude pravidlo platné. Pokud nedefinujete uživatele, pravidlo bude platné pro všechny uživatele.
Odstranit – odebere vybraného uživatele z filtru.