Editor kategorií

Okno editoru kategorií je rozděleno na dvě části. Pravá část okna obsahuje seznam kategorii a podkategorii. Po kliknutí na kategorii se zobrazí její podkategorie.

Každá kategorie obsahuje podkategorie s obsahem pro dospělé a nevhodným obsahem, stejně jako nezávadný obsah. Po otevření editoru a vybrání první skupiny můžete přidat nebo odebrat kategorie/podkategorie ze seznamu odpovídajících skupiny (například násilí a zbraně). Webové stránky s nevhodným obsahem budou zablokovány případně může být uživatel o zablokování přístupu informován.

Pro přidání nebo odebrání kategorie do/ze skupiny použijte zaškrtávací pole.

CONFIG_PARENTAL_GROUP_EDIT_DLG

Níže jsou uvedeny příklady kategorií, jejichž obsah nemusí být na první pohled zřejmý.

Různé – obvykle lokální adresy intranetu, 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, atd. Pokud stránka vrací chybu 403 nebo 404, pak také patří do této kategorie.

Nerozhodnuto – tato kategorie obsahuje stránky, o kterých nelze rozhodnout z důvodu připojení do databáze rodičovské kontroly.

Nezařazeno – neznámé stránky nezařazené do databáze rodičovské kontroly.

Proxy servery – anonymizéry, přesměrovače nebo veřejné proxy servery používané pro přístup k webovým stránkám, které jsou obvykle Rodičovskou kontrolou zakázány.

Sdílení souborů – stránky, které obsahují velké množství dat například fotografie, videa nebo e-knihy. Takové stránky mohou potenciálně obsahovat škodlivý či nevhodný obsah.

icon_details_hoverPoznámka:

Podkategorie může patřit pouze do jakékoli skupiny. Některé podkategorie nejsou součástí předdefinovaných skupin (například Hry). Pokud chcete zajistit filtrování určitě kategorie stránek, je nutné ji přidat do konkrétní skupiny.