Typy souborů vyloučených z kontroly

Přípona je část názvu souboru oddělená tečkou. Přípona určuje typ a obsah souboru (například dokument.txt označuje textový dokument). V této části nastavení ThreatSense nastavíte, které typy souborů budou kontrolovány.

Standardně jsou kontrolovány všechny soubory bez ohledu na jejich příponu. Do seznamu souborů vyloučených z kontroly můžete přidávat libovolné přípony.

Definovat výjimky však doporučujeme pouze v případě potíží s konkrétním programem, který dané typy souborů používá (například .edb, .eml a .tmp pro MS Exchange Server).

Pomocí tlačítka Přidat a Odstranit můžete povolit nebo zakázat kontrolování vybraných přípon souborů. Pro přidání přípony klikněte na tlačítko Přidat, do zobrazeného prázdného pole zadejte příponu a akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Zadat můžete více hodnot oddělené čárkou, středníkem nebo zadejte každou příponu na nový řádek. Vybráním přípony v seznamu a kliknutím na tlačítko Odstranit příponu odstraníte ze seznamu. Pro úpravu přípony ji v seznamu vyberte a klikněte na tlačítko Změnit.

Pro definování seznamu výjimek použít jako zástupný znak ? (otazník). Otazník (?) reprezentuje jeden znak.

icon_details_hoverPoznámka:

Pro zobrazení přípony konkrétního souboru si zobrazte detailní informace o souboru (z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti) nebo si deaktivujte možnost Skrýt přípony souborů známých typů přímo v Průzkumníku Windows (Ovládací panely > Možnosti složky > Zobrazení).