Skupina zařízení

MONITOR_RED VAROVÁNÍ:

Zařízení připojená k počítači mohou představovat bezpečnostní riziko.

Dialogové okno skupin zařízení je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází seznam existujících skupin a v pravé části se zobrazují zařízení, která patří do dané skupiny.

Přidat zařízení do existující skupiny zařízení můžete po kliknutí na tlačítko Přidat. Seznam zařízení můžete načíst ze souboru získat seznam všech zařízení připojených k počítači získat po kliknutí na tlačítko Načíst. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno Detekovaná zařízení, prostřednictvím kterého můžete přidat konkrétní zařízení.

icon_details_hoverPoznámka:

Vytvořit můžete více skupin zařízení s odlišnými pravidly, například povolovacími. Dále můžete vytvořit jednu skupinu, které nastavíte akci Blokovat. Tím zablokujete veškerá nerozpoznaná zařízení a nebude je možné připojit k počítači.

Ovládací prvky

Přidat – vytvoří novou skupinu nebo přidá zařízení do již existující skupiny.

Změnit – umožní změnit skupinu zařízení a parametry zařízení.

Odstranit – vymaže vybranou skupinu nebo konkrétní zařízení.

Importovat – importuje seznam zařízení ze souboru.

Kliknutím na tlačítko Načíst se zobrazí informace o všech aktuálně připojených zařízeních jako je typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo (pokud je dostupné).

Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko OK nebo klikněte na tlačítko Zrušit pro zavření dialogového okna bez uložení změn.

Mějte na paměti, že uvedené akce nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze dvě akce (například akce Pouze pro čtení není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen, zakázán).