Upozornění a události

Okno Upozornění a události se nachází v sekci Uživatelské rozhraní a umožňuje konfiguraci výstražných a informačních hlášení ESET Endpoint Security, například informace o úspěšné aktualizaci. Nastavit můžete dobu zobrazení a průhlednost bubliny s upozorněním (pouze na systémech, které to podporují).

CONFIG_ALERT

Výstražná upozornění

Zobrazování všech oken s upozorněním vypnete odškrtnutím možnosti Zobrazit výstražná upozornění. Toto doporučujeme nastavit pouze ve specifických situacích. Pro většinu uživatelů doporučujeme ponechat tuto možnost aktivní.

Oznámení na pracovní ploše

Upozornění na ploše a bublinové tipy slouží pouze pro zobrazování informací a nenabízejí ani nevyžadují interakci uživatele. Zobrazují se v pravém dolním rohu obrazovky. Pro aktivování této možnosti zaškrtněte Zobrazovat upozornění na pracovní ploše. Pro další možnosti konfigurace jako je doba zobrazení upozornění a průhlednost tohoto okna upravíte pomocí možností zobrazených níže. Pokud nechcete zobrazovat oznámení nevyžadující interakci při běhu aplikací přes celou obrazovku, vyberte možnost Nezobrazovat oznámení při běhu aplikací zobrazených na celou obrazovku.

V rozbalovacím menu Zobrazovat události od úrovně můžete nastavit bezpečnostní úroveň, od které chcete být informováni.

Diagnostické obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,
Informační obsahují informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci a všechny níže uvedené záznamy,
Varování obsahují varovné zprávy a kritické chyby,
Chyby obsahují chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritické chyby,
Kritické chybyobsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany, atd...).

Poslední možností v tomto okně je nastavení příjemce zpráv ve víceuživatelských systémech. Do pole Ve víceuživatelském prostředí posílat systémová hlášení tomuto uživateli zadejte jméno uživatele, kterému bude ESET Endpoint Security zobrazovat systémová oznámení. Standardně by tímto uživatelem měl být administrátor systému nebo sítě. Tato možnost je vhodná pro terminálové systémy, kdy všechna systémová oznámení budou chodit jen administrátorovi.

Informační okna

Dobu zobrazení informačních upozornění nastavíte pomocí možnosti Zavírat informační okna automaticky. Po uplynutí nastaveného času se okno s upozorněním zavře, pokud jej dříve nezavřete ručně.

Potvrzovací zprávy – pomocí této možnosti můžete ovlivnit, která dialogové se budou nebo nebudou zobrazovat.