Falešně detekovaná stránka

Při odesílání stránky, která je falešně detekována jako infikovaná, scam nebo phishing, ale ve skutečnosti není, vyžadujeme zadání dalších informací. Falešný poplach (False positive, zkráceně FP) může nastat, když struktury souboru mají stejné charakteristiky jako vzorky obsažené ve virové databázi. Poskytnutím těchto informací pomůžete vylepšit skenovací jádro antiviru a antispyware modulu.

Poznámky a doplňující informace – zadáním dalších informací a popisu pomůžete při analyzování podezřelé stránky.