Uaktualnianie do nowszej wersji

Nowsze wersje programu ESET Endpoint Security publikuje się w celu wprowadzania w nim poprawek lub udoskonaleń, których nie można wdrożyć w ramach automatycznych aktualizacji poszczególnych modułów. Uaktualnienie do nowszej wersji można przeprowadzić na kilka sposobów:

1.Automatycznie za pomocą aktualizacji programu.
W związku z tym, że uaktualnienie programu jest rozsyłane do wszystkich użytkowników i może wpływać na niektóre konfiguracje systemowe, jego publikacja odbywa się po długim okresie testów w celu zapewnienia sprawnego działania we wszystkich możliwych konfiguracjach. Jeśli zachodzi potrzeba uaktualnienia programu do nowszej wersji natychmiast po jej udostępnieniu, należy posłużyć się jedną z poniższych metod.

2.Ręcznie przez pobranie i zainstalowanie nowszej wersji już zainstalowanego programu.

3.Ręcznie z automatycznym wdrożeniem w środowisku sieciowym za pośrednictwem programu ESET Remote Administrator.