ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Spegling av uppdateringar

Med ESET Endpoint Security går det att skapa kopior av uppdateringsfiler, som kan användas för att uppdatera andra arbetsstationer i nätverket. Användning av en ”spegling” – en kopia av uppdateringsfilerna i LAN-miljön är praktiskt eftersom uppdateringsfilerna inte behöver hämtas från leverantörens uppdateringsserver flera gånger och av varje arbetsstation. Uppdateringarna hämtas centralt till den lokala speglingsservern och distribueras sedan till alla arbetsstationer och undviker därmed risken för överbelastning av nätverkstrafiken. Genom att uppdatera klientarbetsstationer från en spegling kan man optimera nätverksbelastningen och spara internetbandbredd.


warning

Uppdateringsspegling skapar kopior av uppdateringsfiler som kan användas för att uppdatera arbetsstationer som kör samma generation av ESET Endpoint Security för Windows (ESET Endpoint Security för Windows version 10.x skapar till exempel endast uppdateringsfiler för version 10.x av ESET Endpoint Antivirus för Windows och ESET Endpoint Security för Windows)


note

För att minimera internettrafiken i nätverk där ESET PROTECT används för att hantera ett stort antal klienter rekommenderar vi att du använder ESET Bridge i stället för att konfigurera en klient som en spegling. ESET Bridge kan installeras med ESET PROTECT med allt-i-ett-installationsprogrammet eller som en fristående komponent. Mer information och skillnader mellan ESET Bridge, Apache HTTP-proxy, speglingsverktyget och direkt anslutning finns på vår ESET PROTECT-onlinehjälpsida.

Konfigurationsalternativen för den lokala speglingsservern finns i Avancerade inställningar > under Uppdatering > Profiler > Uppdateringsspegling.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Om du vill skapa en spegling på en klientarbetsstation aktiverar du Skapa spegling av uppdateringar. När alternativet väljs, aktiveras andra speglingsalternativ, som t.ex. åtkomst till uppdateringsfiler och sökvägen till de speglade filerna.

Åtkomst till uppdateringsfiler

Aktivera HTTP-server – om det här alternativet är aktiverat kan du få åtkomst till uppdateringsfilerna via HTTP. Inga inloggningsuppgifter krävs.

Metoderna för att komma åt speglingsservern beskrivs utförligt i Uppdatera från speglingen. Det finns två grundläggande metoder för att komma åt speglingen – mappen med uppdateringsfiler kan visas som en delad nätverksmapp eller så kan klienter komma åt speglingen på en HTTP-server.

Du anger i vilken mapp uppdateringsfilerna för speglingen ska sparas i Mapp där speglade filer lagras. Om du vill välja en annan mapp klickar du på Rensa för att ta bort den fördefinierade mappen C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror och klickar på Redigera för att bläddra efter en mapp på den lokala datorn eller en mapp i det delade nätverket. Om det krävs autentisering för mappen måste du ange autentiseringsuppgifter i fälten Användarnamn och Lösenord. Om den valda målmappen finns på en nätverksdisk som kör operativsystemet Windows NT/2000/XP måste det användarnamn och lösenord som anges ha skrivbehörighet till den valda mappen. Användarnamnet ska anges i formatet Domän/Användare eller Arbetsgrupp/Användare. Kom ihåg att ange motsvarande lösenord.