ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security representerar ett nytt förhållningssätt till integrerad datasäkerhet. Den senaste versionen av genomsökningsmotorn ESET LiveGrid®, kombinerat med våra skräddarsydda moduler Brandvägg och Skräppostskydd för e-postklient, använder snabbhet och noggrannhet för att skydda datorn. Resultatet är ett intelligent system som är oupphörligen vaksamt mot attacker och skadlig programvara som utgör en fara för din dator.

ESET Endpoint Security är en komplett säkerhetslösning framtagen ur våra långsiktiga ansträngningar att kombinera maximalt skydd med minimal belastning på systemet. Den avancerade tekniken som bygger på artificiell intelligens kan proaktivt eliminera infiltration av virus, spionprogram, trojaner, maskar, reklamprogram, rootkit och andra attacker från internet utan att minska systemets prestanda eller störa din dator.

ESET Endpoint Security är framför allt utformad för användning på arbetsstationer i företagsmiljö.

I avsnittet Installation hittar du hjälpämnen indelade i flera kapitel och kapitelavsnitt för att ge orientering och sammanhang, inklusive Hämtning, Installation och Aktivering.

När ESET Endpoint Security används med ESET PROTECT On-Prem i en företagsmiljö är det enkelt att hantera olika antal klientarbetsstationer, tillämpa principer och regler, övervaka detekteringar och fjärrkonfigurera klienter från alla datorer anslutna till nätverket.

Kapitlet Vanliga frågor innehåller en del ofta förekommande frågor och problem som uppkommer.


Funktioner och fördelar

Omformat användargränssnitt

Användargränssnittet i den här versionen har omformats avsevärt och förenklats baserat på resultat från testning av användarvänlighet. All GUI-text och alla meddelanden har granskats noga och gränssnittet har nu stöd för språk som skrivs från höger till vänster, som hebreiska och arabiska. Onlinehjälpen är nu integrerad i ESET Endpoint Security och har supportinnehåll som uppdateras dynamiskt.

Mörkt läge

Ett tillägg som hjälper dig att snabbt byta skärm till ett mörkt tema. Du kan välja önskat färgschema i Element i användargränssnittet.

Skydd mot virus och spionprogram

Identifierar och rensar proaktivt kända och okända virus, maskar, trojaner och rootkits. Avancerad heuristik varnar även för inte tidigare känd skadlig kod och skyddar dig mot okända hot och neutraliserar dem innan de hinner göra skada. Webbåtkomstskydd och Skydd mot nätfiske övervakar kommunikation mellan webbläsare och fjärrservrar (inklusive SSL). Skydd av e-postklient kontrollerar e-postkommunikation genom IMAP(S)- och POP3(S)-protokollen.

Regelbundna uppdateringar

Regelbunden uppdatering av detekteringsmotorn (som tidigare kallades virussignaturdatabas) och programmodulerna är det bästa sättet att säkerställa maximal skyddsnivå för datorn.

ESET LiveGrid®
(molngenererat rykte)

Det går att kontrollera ryktet för processer och filer som körs direkt i ESET Endpoint Security.

Fjärrhantering

ESET PROTECT On-Prem möjliggör hantering av ESET-produkter på arbetsstationer, servrar och mobila enheter i en nätverksmiljö från en central plats. Med ESET PROTECT On-Prem-webbkonsolen (ESET PROTECT On-Prem-webbkonsolen) kan du distribuera ESET-lösningar, hantera åtgärder, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer.

Skydd mot nätverksangrepp

Analyserar innehållet i nätverkstrafik och skyddar mot nätverksangrepp. Eventuell trafik som anses skadlig blockeras.

Webbkontroll (endast ESET Endpoint Security)

Med Webbkontroll kan du blockera webbplatser med potentiellt stötande innehåll. Arbetsgivare och systemadministratörer kan dessutom blockera åtkomst till mer än 27 fördefinierade webbplatskategorier och över 140 underkategorier.