ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Rešavanje problema pomoću skenera mrežnog saobraćaja

Ukoliko imate problema sa pregledačem ili klijentom e-pošte, prvi korak u rešavanju problema je da utvrdite da li je skener mrežnog saobraćaja odgovoran za njegovo pojavljivanje. Da biste to uradili, pokušajte da privremeno deaktivirate skener mrežnog saobraćaja u okviru opcija Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skener mrežnog saobraćaja (ne zaboravite da ga ponovo aktivirate kada završite jer će u suprotnom pregledač i klijent e-pošte ostati nezaštićeni). Ako problem nestaje nakon što isključite filtriranje, navodimo vam listu uobičajenih problema i načine za njihovo rešavanje:

Problemi sa ažuriranjem ili sa bezbednom komunikacijom

Ako aplikacija prijavljuje da ne može da izvrši ažuriranje ili da komunikacioni kanal nije bezbedan:

  • Ako je aktivirana opcija SSL/TLS, pokušajte da je privremeno isključite. Ako to reši problem, možete da nastavite da koristite SSL/TLS, a ažuriranje osposobite tako što ćete izuzeti problematičnu komunikaciju:
    Deaktiviranje SSL/TLS. Ponovo pokrenite ažuriranje. Trebalo bi da se pojavi dijalog koji vas obaveštava o šifrovanom mrežnom saobraćaju. Uverite se da se aplikacija podudara sa onom za koju obavljate rešavanje problema i da certifikat izgleda kao da dolazi od servera preko kog se ažuriranje obavlja. Zatim izaberite opciju da se radnja zapamti za taj certifikat i kliknite na dugme „Zanemari“. Ako se ne prikaže više nijedan relevantan dijalog, možete da vratite režim filtriranja na automatski i problem bi trebalo da bude rešen.
  • Ako aplikacija o kojoj je reč nije pregledač ili klijent e-pošte, možete da je u potpunosti izuzmete iz zaštite pristupa vebu (ako to uradite za pregledač ili za klijent e-pošte, ostaćete nezaštićeni). Sve aplikacije čija je komunikacija ranije bila filtrirana trebalo bi da budu na listi koju ste dobili prilikom dodavanja izuzetaka, pa ne bi trebalo da bude potrebno da ih dodajete ručno.

Problem prilikom pristupanja uređaju u okviru mreže

Ako ne možete da koristite neku funkciju uređaja u mreži (to može da znači da ne možete da otvorite veb-stranicu veb-kamere ili da reprodukujete video zapis na kućnom plejeru za medije), pokušajte da dodate njegovu IPv4 i IPv6 adresu na listu izuzetih adresa.

Problemi sa određenom veb lokacijom

Određene veb-lokacije možete da izuzmete iz zaštite pristupa vebu pomoću upravljanja URL adresama. Na primer, ako ne možete da pristupite veb stranici https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, pokušajte da dodate frazu *gmail.com* na listu izuzetih adresa.

Greška „Određene aplikacije koje mogu da uvezu vrhovni certifikat i dalje su pokrenute“

Kada aktivirate SSL/TLS, ESET Endpoint Security proverava da li instalirane aplikacije veruju načinu na koji program filtrira SSL protokol uvoženjem certifikata u njihovo skladište certifikata. Neke aplikacije mogu zahtevati ponovno pokretanje za uvoz certifikata. To obuhvata aplikacije Firefox i Opera. Uverite se da nijedna nije pokrenuta (najbolji način da to uradite je da otvorite upravljač zadacima i da se uverite da na kartici „Procesi“ nema procesa firefox.exe ili opera.exe.), a zatim pokušajte ponovo.

Greška koja obaveštava o nepouzdanom izdavaču ili nevažećem potpisu

To najverovatnije znači da uvoz opisan u prethodnom delu teksta nije uspeo. Najpre se uverite da nijedna od spomenutih aplikacija nije pokrenuta. Zatim deaktivirajte opciju SSL/TLS i ponovo je aktivirajte. Time ćete ponovo pokrenuti uvoz.