ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Stranice pomoći

Dobro došli u korisničko uputstvo za ESET Endpoint Security. Pomoću ovde navedenih informacija upoznaćete se sa ovim proizvodom i učiniti računar bezbednijim.

Početni koraci

Pre nego što počnete da koristite ESET Endpoint Security imajte na umu da proizvodom može da se upravlja daljinski koristeći ESET PROTECT. Takođe preporučujemo da se upoznate sa raznim tipovima otkrivenih pretnji i daljinskih napada na koje možete da naiđete prilikom korišćenja računara.

Pogledajte nove funkcije da biste saznali više o novim funkcijama u ovoj verziji programa ESET Endpoint Security. Takođe smo pripremili vodič koji će vam pomoći da podesite i prilagodite osnovne postavke programa ESET Endpoint Security.

Kako da koristite stranice pomoći za ESET Endpoint Security

Teme pomoći su podeljene na nekoliko poglavlja i potpoglavlja radi bolje orijentacije i konteksta. Srodne informacije možete pronaći pregledanjem strukture stranica pomoći.

Pritisnite taster F1 da biste saznali više o bilo kom prozoru u programu. Prikazaće se stranica pomoći u vezi sa prozorom koji trenutno gledate.

Možete da pretražite stranice pomoći prema ključnoj reči ili unosom reči ili fraza. Razlika između ova dva metoda jeste u tome što ključna reč može biti logički povezana sa stranicama pomoći koje ne sadrže tu ključnu reč u tekstu. Pretraga pomoću reči i fraza će pretražiti sadržaj svih stranica i prikazati samo one koje sadrže traženu reč ili frazu.

Kako bismo bili dosledni i da ne bi dolazilo do zabuna, terminologija koja se koristi u ovom vodiču se zasniva na imenima parametara za ESET Endpoint Security. Koristimo i određeni skup simbola za isticanje tema od posebnog interesovanja ili značaja.


note

Napomena je samo kratka primedba. Iako možete da je preskočite, napomene pružaju vredne informacije, kao što su posebne funkcije ili veze do neke povezane teme.


important

Ove informacije zahtevaju vašu pažnju i preporučujemo vam da ih ne preskačete. Obično pruža nekritične, ali značajne informacije.


warning

Ovo su informacije koje zahtevaju posebnu pažnju i oprez. Upozorenja su postavljena sa posebnim ciljem da vas spreče da napravite potencijalno štetne greške. Pročitajte sa razumevanjem tekst između zagrada upozorenja jer se odnosi na izuzetno osetljiva podešavanja sistema ili nešto rizično.


example

Ovo je slučaj upotrebe ili praktičan primer koji vam pomaže da razumete kako se koristi određena funkcija ili opcija.

Konvencija

Značenje

Podebljano

Nazivi stavki interfejsa, kao što su okviri i dugmad opcija.

Kurziv

Čuvari mesta za informacije koje navodite. Na primer, ime datoteke ili putanja znači da unosite stvarnu putanju ili ime datoteke.

Courier New

Uzorci koda ili komande.

Hiperveza

Obezbeđuje brz i lak pristup povezanim temama ili spoljnim veb lokacijama. Hiperveze su istaknute plavom bojom i mogu da budu podvučene.

%ProgramFiles%

Direktorijum Windows sistema u kom se čuvaju programi instalirani u operativnom sistemu Windows.

Pomoć na mreži je primarni izvor sadržaja pomoći. Najnovija verzija pomoći na mreži se automatski prikazuje ako imate aktivnu internet vezu.