ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Dodavanje putanje aplikacije/registra za HIPS

Izaberite putanju aplikacije za datoteku tako što ćete izabrati opciju .... Kada birate fasciklu, biće uključene sve aplikacije koje se nalaze na ovoj lokaciji.

Opcija Otvori uređivač registra pokrenuće Windows uređivač registratora (regedit). Kada dodajete putanju registra, unesite tačnu lokaciju u polje Vrednost.

Primeri datoteka ili putanje registra:

  • C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet