ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Detalji zadatka – Pokretanje aplikacije

Ovaj zadatak planira izvršenje spoljne aplikacije.

Izvršna datoteka – Odaberite izvršnu datoteku sa stabla direktorijuma, izaberite opciju ... ili ručno unesite putanju.

Radna fascikla – Definišite radni direktorijum spoljašnje aplikacije. Sve privremene datoteke izabrane Izvršne datoteke biće kreirane u ovom direktorijumu.

Parametri – Parametri komandne linije za aplikaciju (opcionalno).

Kliknite na dugme Završi da biste primenili zadatak.