ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Obaveštenje u pregledaču

Zaštićeni pregledač vas obaveštava o svom trenutnom statusu putem obaveštenja u pregledaču i boje okvira pregledača.

Obaveštenja u pregledaču su prikazana na kartici sa desne strane.

SB_BADGE

Da biste proširili obaveštenje u pregledaču, kliknite na ESET ikonu ICON_SB_LOGO. Da biste umanjili obaveštenje, kliknite na tekst obaveštenja. Da biste odbacili obaveštenje i zeleni okvir pregledača, kliknite na ikonu za zatvaranje ICON_SB_CLOSE.


note

Samo informativno obaveštenje i zeleni okvir pregledača mogu da se odbace.

Obaveštenja u pregledaču

Tip obaveštenja

Status

Informativno obaveštenje i zeleni okvir pregledača

Osigurana je maksimalna zaštita, a obaveštenja u pregledaču su podrazumevano umanjena.

Upozorenje i narandžasti okvir pregledača

Zaštićeni pregledač zahteva vašu pažnju za nekritičan problem. Da biste saznali više o problemu ili rešenju, pratite uputstva u obaveštenju u pregledaču.

Bezbednosno upozorenje i crveni okvir pregledača

Pretraživač nije zaštićen. Ponovo pokrenite pregledač kako biste se uverili da je zaštita aktivna. Da biste otklonili neusaglašenost sa datotekama koje su učitane u pregledaču, otvorite Datoteke evidencije > Zaštićeni pregledač i uverite se da se evidentirane datoteke ne učitavaju sledeći put kada pokrenete pregledač. Ako se problem nastavi, obratite se ESET tehničkoj podršci tako što ćete pratiti uputstva u članku baze znanja.