ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Interval provere licence

ESET Endpoint Security mora automatski da se povezuje na ESET servere za licence. Broj veza sa ESET serverom za licence možete da ograničite u odeljku Napredno podešavanje > Alatke > Licenca. Podrazumevano, Provera intervala je podešena na Automatski i veza se uspostavlja nekoliko puta na svakih sat vremena. U slučaju povećanog mrežnog saobraćaja, promenite podešavanje Provera intervala na Ograničeno da biste smanjili preopterećenje. Kada je izabrano podešavanje Ograničeno, ESET Endpoint Security povezuje se sa serverom za licence samo jednom dnevno ili prilikom ponovnog pokretanja računara.


important

Ako je podešavanje Interval provere postavljeno na vrednost Ograničeno, sve promene u licenci koje unesete koristeći ESET PROTECT HUB /ESET MSP Administrator mogu da zahtevaju jedan dan dok se ne primene na podešavanja za ESET Endpoint Security.