ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Skeniranje u stanju mirovanja

Možete da aktivirate skeniranje u stanju mirovanja u okviru Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Skeniranje malvera > Skeniranje u stanju mirovanja.

Skeniranje u stanju mirovanja

Aktivirajte prekidač pored opcije Aktiviraj skeniranje u stanju mirovanja da biste aktivirali ovu funkciju. Kada je računar u stanju mirovanja, izvršava se pozadinsko skeniranje računara svih lokalnih disk jedinica.

Po podrazumevanom podešavanju, skeniranje u stanju mirovanja neće se pokrenuti kada računar (notebook) radi na baterije. Možete da promenite ovu postavku aktiviranjem prekidača pored opcije Pokreni i kada računar radi na baterije u naprednom podešavanju.

Uključite prekidač Aktiviraj evidentiranje u naprednom podešavanju da biste snimili ispis skeniranja računara u odeljku Datoteke evidencije (u glavnom prozoru programa izaberite opciju Alatke > Datoteke evidencije, a zatim izaberite opciju Skeniranje računara u padajućem meniju Evidencija).

Otkrivanje u stanju mirovanja

Pogledajte članak o pokretačima otkrivanja u stanju mirovanja da biste videli celu listu uslova koji moraju da se ispune da bi se pokrenulo skeniranje u stanju mirovanja.

ThreatSense – Opcije naprednih podešavanja, kao što su oznake tipa datoteka koje želite da kontrolišete i korišćene metode otkrivanja. Pogledajte ThreatSense da biste dobili više informacija.