ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Režim za prezentacije

Režim za prezentacije je funkcija za korisnike kojima je potrebna neprekidna upotreba softvera, koji ne žele da ih prekidaju prozori obaveštenja/upozorenja i koji žele da upotrebu CPU jedinice svedu na minimum. Režim za prezentacije može takođe da se koristi tokom prezentacija koje ne mogu da se prekidaju zbog aktivnosti antivirusa. Time što ćete aktivirati ovu funkciju, svi iskačući prozori će biti deaktivirani i aktivnost planera će biti u potpunosti zaustavljena. Zaštita sistema će i dalje biti pokrenuta u pozadini, ali neće zahtevati interakciju sa korisnikom.

Režim za prezentacije možete da aktivirate ili deaktivirate u glavnom prozoru programa tako što ćete pod opcijom Podešavanje > računara kliknuti na MODULE_INACTIVE ili na MODULE_ENABLED pored opcije Režim za prezentacije. Aktiviranje režima za prezentaciju predstavlja potencijalni bezbednosni rizik, tako da će ikona statusa zaštite na traci zadataka postati narandžasta i prikazaće upozorenje. Videćete i to upozorenje u glavnom prozoru programa gde će narandžastom bojom pisati Režim za prezentacije je aktivan.

Aktivirajte opciju Automatski aktiviraj režim za prezentacije pri pokretanju aplikacija u režimu celog ekrana u okviru Naprednog podešavanja > Alatke > Režim za prezentacije kako bi režim za prezentacije započeo kada god pokrenete aplikaciju preko celog ekrana i zaustavio se kada izađete iz aplikacije.

Aktivirajte Automatski deaktiviraj režim za prezentacije nakon da biste definisali vremenski period nakon kog će se režim za prezentacije automatski deaktivirati.


note

Ako je zaštitni zid u interaktivnom režimu, a režim za prezentacije je aktiviran, možda ćete imati poteškoća sa povezivanjem na Internet. To može da predstavlja problem u slučaju da pokrećete igru koja se povezuje sa Internetom. Inače bi se od vas tražilo da potvrdite radnju (ako nisu definisana pravila komunikacije ili izuzeci), ali u režimu za prezentacije je interakcija sa korisnikom deaktivirana. Rešenje je da definišete pravilo komunikacije za svaku aplikaciju koja bi mogla biti u suprotnosti sa ovim ponašanjem ili da koristite drugi režim filtriranja u zaštitnom zidu. Imajte u vidu da ako je režim za prezentacije aktiviran, a vi posetite veb stranicu ili aplikaciju koja možda predstavlja bezbednosni rizik, ona može biti blokirana, ali vi nećete videti nikakvo objašnjenje ili upozorenje zato što je interakcija sa korisnikom deaktivirana.