ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Pravila skeniranja aplikacije

Opcija Pravila skeniranja aplikacije može da se koristi da bi se prilagodilo ponašanje programa ESET Endpoint Security za određene aplikacije i da bi se zapamtile izabrane radnje kada je SSL/TLS režim podešen na Interaktivni režim. Lista može da se pregleda i uređuje u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštite > SSL/TLS > Pravila skeniranja aplikacije > Uredi.

Prozor Pravila skeniranja aplikacije sastoji se od:

Kolone

Aplikacija – Odaberite izvršnu datoteku sa stabla direktorijuma, izaberite opciju ... ili ručno unesite putanju.

Radnja skeniranja - Izaberite opciju Skeniraj ili Zanemari da biste komunikaciju skenirali ili zanemarili. Izaberite Automatski da bi se u automatskom režimu obavljalo skeniranje, a u interaktivnom režimu pitao korisnik. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Kontrolni elementi

Dodaj – Dodajte filtrirane aplikacije.

Uredi – Izaberite aplikaciju koju želite da konfigurišete i kliknite na opciju Uredi.

Ukloni – Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete i kliknite na opciju Ukloni.

Uvoz/izvoz – Uvezite aplikacije iz datoteke ili sačuvajte trenutnu listu aplikacija u datoteci.

U redu/Otkaži – Kliknite na dugme U redu ako želite da sačuvate promene ili na dugme Otkaži ako želite da izađete bez čuvanja.