ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Otkriveni uređaji

Dugme Popuni obezbeđuje pregled svih trenutno povezanih uređaja uz sledeće informacije: tip uređaja, prodavac uređaja, model i serijski broj (ako je dostupno). Ako želite da vidite sve skrivene uređaje, izaberite Prikaži skrivene uređaje.

Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja i kliknite na dugme U redu da biste dodali pravilo kontrole uređaja sa unapred definisanim informacijama (sva podešavanja se mogu prilagoditi).

Uređaji u režimu niske potrošnje (spavanja) označeni su ikonom upozorenja important. Da biste omogućili dugme U redu i dodali pravilo za ovaj uređaj:

  • Ponovo povežite uređaj.
  • Koristite uređaj (na primer, pokrenite aplikaciju Kamera u operativnom sistemu Windows da biste probudili veb-kameru).