ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Uređivač pravila kontrole uređaja

Prozor Uređivač pravila kontrole uređaja prikazuje postojeća pravila i omogućava preciznu kontrolu spoljnih uređaja koje korisnici povezuju sa računarom. Pogledajte i Dodavanje pravila kontrole uređaja.


note

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:

Dodajte i izmenite pravila kontrole uređaja pomoću ESET Endpoint proizvoda

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Određeni uređaji mogu da se dozvole ili blokiraju prema korisniku, grupi korisnika ili bilo kom od nekoliko dodatnih parametara koji mogu da se navedu u konfiguraciji pravila. Lista pravila sadrži nekoliko opisa pravila kao što su ime, tip spoljnog uređaja, radnja koja se izvršava nakon povezivanja spoljnog uređaja sa računarom i nivo ozbiljnosti.

Kliknite na Dodaj ili Uredi da biste upravljali pravilom. Poništite izbor polja za potvrdu Aktivirano pored pravila da biste ga deaktivirali dok ne poželite da ga koristite u budućnosti. Izaberite jedno pravilo ili više njih i kliknite na Izbriši da biste trajno izbrisali pravila.

Kopiraj – Kreira novo pravilo sa unapred definisanim opcijama koje se koriste za drugo izabrano pravilo.

Izaberite opciju Popuni da bi se parametri za prenosive medijske uređaje automatski popunili za uređaje povezane sa računarom.

Redosled pravila je određen po prioritetu, tako da su pravila visokog prioriteta bliža vrhu. Pravila mogu da se premeste klikom na opcije UP_DOWN Vrh/Nagore/Nadole/Dno i mogu da se premeštaju pojedinačno ili u grupama.

Evidencija kontrole uređaja beleži sve događaje za koje se pokreće kontrola uređaja. Stavke evidencije možete da vidite iz glavnog prozora programa ESET Endpoint Security u okviru stavke Alatke > Datoteke evidencije.