ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Dodatni ThreatSense parametri

Da biste uredili ova podešavanja, otvorite Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu > Dodatni ThreatSense parametri.

Dodatni ThreatSense parametri za nove i izmenjene datoteke

Mogućnost zaraze u novim ili izmenjenim datotekama je mnogo veća nego kod postojećih datoteka. Iz tog razloga program proverava ove datoteke pomoću dodatnih parametara skeniranja. ESET Endpoint Security uz metode skeniranja na osnovu definicija koristi naprednu heuristiku koja može da otkrije nove pretnje pre izdavanja ažuriranja mašine za otkrivanje.

Pored tek kreiranih datoteka, skeniranje se vrši na samoraspakujućim arhivama (.sfx) i runtime packer stavkama (interno komprimovane izvršne datoteke). Arhive se podrazumevano skeniraju do 10. nivoa ugnežđenja i proveravaju se bez obzira na njihovu stvarnu veličinu. Da biste izmenili postavke skeniranja arhiva, opozovite izbor opcije Podrazumevane postavke skeniranja arhiva.

Dodatni ThreatSense parametri za izvršene datoteke

Napredna heuristika pri izvršavanju datoteka – Podrazumevano se Napredna heuristika koristi kada se datoteke izvršavaju. Kada se aktivira, preporučujemo da Smart optimizacija i ESET LiveGrid® ostanu aktivirani kako bi se umanjio uticaj na performanse sistema.

Napredna heuristika pri izvršavanju datoteka sa prenosivih medijuma - Napredna heuristika emulira kôd u virtuelnom okruženju i procenjuje njegovo ponašanje pre nego što mu se dozvoli pokretanje sa prenosivog medijuma.