ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie alebo úprava výkonnostných vylúčení

V tomto dialógovom okne môžete vylúčiť konkrétnu cestu (k súboru alebo adresáru) v rámci počítača.


note

Požadovanú cestu zvolíte kliknutím na ... v poli Cesta.

V prípade manuálneho zadávania si pozrite príklady formátov vylúčení uvedené nižšie.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Pri vylúčení súborov z kontroly môžu byť použité zástupné znaky pre pokrytie skupiny súborov. Otáznik (?) slúži na nahradenie jedného ľubovoľného znaku a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke nula až niekoľko znakov.


example

 • Ak chcete vylúčiť vo zvolenom adresári všetky súbory a podpriečinky, zadajte cestu k adresáru a použite masku *
 • V prípade vylúčenia všetkých súborov .doc použite masku *.doc
 • Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a vy viete s istotou len začiatočný znak (napr. „D“), použite nasledujúci formát:
  D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky)

Príklady:

 • C:\Tools\* – cesta musí končiť spätnou lomkou (\) a hviezdičkou (*), ak má označovať, že ide o priečinok a všetok jeho obsah (súbory a podpriečinky) bude vylúčený.
 • C:\Tools\*.* – funguje rovnako ako C:\Tools\*
 • C:\Tools – priečinok Tools nebude vylúčený. Z pohľadu kontroly by totiž Tools mohol byť aj názov súboru.
 • C:\Tools\*.dat – budú vylúčené súbory .dat v priečinku Tools.
 • C:\Tools\sg.dat – bude vylúčený tento konkrétny súbor v danom umiestnení.

example

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné ako %PROGRAMFILES%.

 • Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\* (nezabudnite na spätnú lomku a hviezdičku na konci).
 • Ak chcete vylúčiť všetky súbory a priečinky v konkrétnom podadresári v rámci %PROGRAMFILES%, použite cestu %PROGRAMFILES%\Vyluceny_podadresar\*

arrow_down_business Rozbaliť zoznam podporovaných systémových premenných


important

Používanie zástupných znakov uprostred zadávanej cesty (napríklad C:\Tools\*\Data\file.dat), môže fungovať, ale pre výkonnostné vylúčenia nie je oficiálne podporované. Prečítajte si náš článok Databázy znalostí, kde nájdete podrobnejšie informácie.

V prípade vylúčení detekcií neplatia žiadne obmedzenia pre používanie zástupných znakov uprostred zadávanej cesty.


example

Poradie vylúčení:

 • Prioritu vylúčení nie je možné nastaviť či meniť pomocou šípok alebo tlačidiel nahor/nadol (ako napr. v prípade pravidiel firewallu, ktoré sú spúšťané smerom zhora nadol).
 • Keď sa pri kontrole uplatní prvé zodpovedajúce pravidlo, ďalšie pravidlo nebude vyhodnocované.
 • Čím menej pravidiel, tým lepší výkon kontroly.
 • Vyhnite sa vytváraniu súbežných pravidiel.