ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Stvaranje aktualizacijskih zadataka

Aktualizacije se mogu ručno pokrenuti klikom opcije Potraži aktualizacije u primarnom prozoru koji se prikaže nakon što kliknete Aktualizacija u glavnom izborniku.

Aktualizacije je moguće pokretati i kao zakazane zadatke. Da biste konfigurirali planirani zadatak, kliknite Alati > Planer. Prema standardnim se postavkama u programu ESET Endpoint Security aktiviraju sljedeći aktualizacijski zadaci:

  • Redovna automatska aktualizacija
  • Automatska aktualizacija po prijavi korisnika

Svaki aktualizacijski zadatak moguće je izmijeniti u skladu s vašim potrebama. Osim standardnih aktualizacijskih zadataka možete stvarati i nove aktualizacijske zadatke s korisnički definiranom konfiguracijom. Detalje o stvaranju i konfiguriranju zadataka nadogradnje potražite u odjeljku Planer.