ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Preskočeni zadatak

Zadatak se može preskočiti kada se računalo napaja putem baterije ili je isključeno. Odaberite kada se preskočeni zadatak treba izvršiti putem jedne od ovih opcija i kliknite Dalje:

  • U sljedećem zakazanom terminu – zadatak će se pokrenuti ako je računalo uključeno u sljedećem zakazanom terminu.
  • Što prije – zadatak će se pokrenuti kada je računalo uključeno.
  • Odmah, ako je vrijeme od posljednjeg zakazanog pokretanja više od (sati) – predstavlja vrijeme proteklo od prvog preskočenog izvođenja zadatka. Ako se ovo vrijeme prekorači, zadatak će se odmah pokrenuti.

example

Odmah ako vrijeme od posljednjeg zakazanog pokretanja premašuje (u satima) – primjeri

Primjer zadatka je postavljen za izvođenje više puta svakih sat vremena. Opcija Odmah, ako je vrijeme od zadnjeg zakazanog izvođenja dulje od (sati) je odabrana i prekoračeno vrijeme je postavljeno na dva sata. Zadatak se pokreće u 13:00 h, a po završetku računalo odlazi u stanje mirovanja:

  • Računalo se budi u 15:30 h. Prvo preskočeno pokretanje zadatka je bilo u 14:00 h. Prošlo je samo 1,5 sata od 14:00 h, tako da će se zadatak pokrenuti u 16:00 h.
  • Računalo se budi u 16:30 h. Prvo preskočeno pokretanje zadatka je bilo u 14:00 h. Prošla su dva i pol sata od 14:00 h, tako da će se zadatak odmah pokrenuti.