ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Vrijeme pokretanja zadatka – pokretanje prilikom događaja

Zadatak će se pokrenuti prilikom jednog od sljedećih događaja:

  • Prilikom svakog pokretanja računala
  • Svakodnevno prilikom prvog pokretanja računala
  • Modemska veza s internetom/VPN-om
  • Uspješna nadogradnja modula
  • Uspješna nadogradnja programa
  • Prijava korisnika
  • Otkrivanje prijetnji

Prilikom zakazivanja zadatka koji će se pokrenuti s pojavom nekog događaja, možete navesti minimalni interval između dva dovršenja zadatka. Ako se, primjerice, na računalo prijavljujete nekoliko puta dnevno, odaberite 24 sata da bi se taj zadatak izvršio samo prilikom prve prijave u danu, a zatim ponovno sljedećeg dana.