ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Mreža

Otvorite prozor glavnog programa > Podešavanje > Mreža da biste konfigurirali osnovne postavke mrežne zaštite ili otklonili probleme s mrežnom komunikacijom.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module za zaštitu, kliknite ikonu klizača MODULE_ENABLED.


warning

Isključivanjem modula za zaštitu može se smanjiti razina zaštite vašeg računala.

Kliknite ikonu zupčanika GEAR uz zaštitni modul da biste pristupili naprednim postavkama.

Firewall – filtrira svu mrežnu komunikaciju na temelju konfiguracije programa ESET Endpoint Security.

Konfiguriranje – otvara prozor Napredno podešavanje firewalla u kojem možete definirati kako će firewall upravljati mrežnom komunikacijom.

Pauziraj firewall (dopusti sav promet) – ova je opcija suprotna onoj blokiranja svega mrežnog prometa. Ako se odabere, isključuju se sve opcije filtriranja firewalla i dopuštaju se sve ulazne i izlazne veze. Kliknite Aktiviraj firewall da biste ponovno aktivirali firewall dok je filtriranje mrežnog prometa u ovom načinu.

Blokiraj sav promet – Firewall će blokirati svu ulaznu i izlaznu komunikaciju. Tu mogućnost koristite samo ako sumnjate na kritične sigurnosne rizike zbog kojih je potrebno prekinuti vezu sustava i mreže. Dok je Filtriranje mrežnog prometa u načinu rada Blokiraj sav promet, kliknite Prestani blokirati sav promet da biste firewall vratili u normalan način rada.

Automatski način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na automatski način filtriranja (s pravilima koje definira korisnik).

Interaktivni način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na interaktivan.

Zaštita od mrežnog napada (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog prometa i štiti od mrežnih napada. Svaki promet koji se smatra štetnim je blokiran. ESET Endpoint Security Obavještava vas kada se povežete s nezaštićenom bežičnom mrežom ili s mrežom sa slabom zaštitom.

Zaštita od botneta – brzo i točno identificira zlonamjerni softver u sustavu.

Mrežne veze prikazuje mreže na koje su povezani mrežni adapteri.

Razriješi blokiranu komunikaciju – pomaže u rješavanju problema s povezivanjem uzrokovanih ESET firewallom. Detaljnije informacije potražite u Čarobnjaku za otklanjanje poteškoća.

Razrješavanje privremeno blokiranih IP adresa – prikazuje popis IP adresa koje su prepoznate kao izvori napada te su dodane na popis blokiranih adresa radi sprečavanja povezivanja na određeno razdoblje

Prikaži dnevnike – otvara dnevnik mrežne zaštite.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS