ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Otklanjanje poteškoća s mrežnim pristupom

Čarobnjak za otklanjanje poteškoća pomaže vam riješiti probleme s povezivanjem koje je uzrokovao firewall. Otklanjanje poteškoća s mrežnim pristupom možete pronaći na glavnom programskom prozoru > Podešavanje > Mreža > Razriješi blokiranu komunikaciju.

Odaberite želite li prikazati blokiranu komunikaciju za Lokalne aplikacije ili blokiranu komunikaciju stavke Udaljeni uređaji.

Na padajućem izborniku odaberite vremensko razdoblje tijekom kojeg je komunikacija bila blokirana. Popis nedavno blokiranih komunikacija daje vam uvid u vrstu aplikacije ili uređaja te u reputaciju i ukupan broj aplikacija i uređaja blokiranih tijekom tog razdoblja. Za dodatne informacije o blokiranoj komunikaciji kliknite stavku Detalji. U sljedećem koraku trebate deblokirati aplikaciju ili uređaj s kojim imate teškoće u povezivanju.

Kada kliknete Deblokiraj, komunkacija koja je bila blokirana sada će biti dopuštena. Ako i dalje imate poteškoća s aplikacijom ili vaš uređaj ne radi u skladu s očekivanjima, kliknite stvaranje drugog pravila, pa će sve prethodno blokirane komunikacije za taj uređaj sada biti dopuštene. Ako problem i dalje postoji, ponovno pokrenite računalo.

Kliknite stavku Otvaranje pravila firewalla da biste vidjeli pravila koja je stvorio čarobnjak. Usto, pravila koja je stvorio čarobnjak možete vidjeti u odjeljku Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Firewall > Pravila > Uredi.


note

Sljedeći članci iz ESET-ove baze znanja možda će biti dostupni samo na engleskom jeziku:


important

Ako se pravilo ne može stvoriti, primit ćete poruku o pogrešci. Kliknite Pokušaj ponovno i ponovite postupak da biste deblokirali komunikaciju ili stvorite drugo pravilo s popisa blokirane komunikacije.