ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Mrežne veze

U odjeljku mrežnih veza prikazuje se popis aktivnih veza i veza na čekanju. To vam olakšava regulaciju svih aplikacija koje uspostavljaju odlazne veze.

PAGE_EPFW_STATUS

Kliknite ikonu grafikona ICON_GRAPH da biste otvorili Mrežnu aktivnost.

U prvom se retku prikazuju naziv aplikacije i brzina prijenosa podataka. Da biste pogledali popis veza koje je uspostavila aplikacija (kao i detaljnije informacije), kliknite >.

Stupci

Aplikacija/lokalni IP – Naziv aplikacije, lokalne IP adrese i komunikacijski portovi.

Udaljeni IP – IP adresa i broj porta određenog udaljenog računala.

Protokol – Korišteni protokol prijenosa.

Brzina prijenosa / brzina preuzimanja – Trenutačna brzina prijenosa odlaznih i dolaznih podataka.

Poslano/primljeno – Količina podataka razmijenjenih tijekom trajanja veze.

Prikaži detalje – Odaberite ovu opciju za prikaz detaljnih informacija o odabranim vezama.

Odaberite aplikaciju ili IP adresu na zaslonu „Mrežne veze” i kliknite desnom tipkom miša kako bi se otvorio kontekstni izbornik sljedeće strukture:

Razriješi nazive hostova – Ako je moguće, sve mrežne adrese po mogućnosti prikazuju u DNS obliku, a ne u brojčanom obliku IP adresa.

Prikaži samo TCP veze – Na popisu se prikazuju samo veze koje pripadaju TCP protokolu.

Prikaži veze koje se osluškuju – Odaberite ovu opciju da biste prikazali samo veze u kojima komunikacija trenutno nije uspostavljena, ali je sustav otvorio port i čeka vezu.

Prikaži veze unutar računala – Odaberite ovu opciju da biste prikazali samo one veze gdje je udaljena strana lokalni sustav – takozvane localhost veze.

Kliknite vezu desnom tipkom miša da biste vidjeli dodatne mogućnosti koje obuhvaćaju:

Zabrani komunikaciju za vezu – Prekida uspostavljenu komunikaciju. Ta mogućnost dostupna je tek nakon što kliknete aktivnu vezu.

Brzina osvježavanja – Odaberite učestalost osvježavanja aktivnih veza.

Osvježi sada – ponovno učitava prozor Mrežne veze.

Sljedeće mogućnosti dostupne su samo ako kliknete na aplikaciju ili proces, ne na aktivnu vezu:

Privremeno zabrani komunikaciju za proces – Time se odbijaju trenutačne veze za određenu aplikaciju. Ako se uspostavi nova veza, firewall primjenjuje unaprijed definirano pravilo. Opis postavki možete pronaći u odjeljku Pravila firewalla

Privremeno dopusti komunikaciju za proces – Time se dopuštaju trenutačne veze za određenu aplikaciju. Ako se uspostavi nova veza, firewall primjenjuje unaprijed definirano pravilo. Opis postavki možete pronaći u odjeljku Pravila firewalla